Hier vindt u de contactgegevens van Endovelicus. bmi Disclaimer Endovelicus

Disclaimer

Endovelicus Clinic besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Endovelicus Clinic is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Endovelicus Clinic.Contactgegevens

Endovelicus Clinic
Hoofdkantoor Nederland
Endovelicus Clinic
Admiraliteitskade 28C
3063 ED Rotterdam
tel: 010 - 8435206
fax: 010 - 8922980
mobiel: 06 - 31915863
email: info@endovelicus.nl